Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
HƯƠNG TOÀN MỘT TRONG NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CỬA HIỆN ĐẠI
Ngày cập nhật 22/11/2018

HƯƠNG TOÀN MỘT TRONG NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CỬA HIỆN ĐẠI

 

Theo quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp phường, xã từ ngân sách thị xã với số tiền: 1.056.000.000 đồng (Một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho UBND các phường, xã để thực hiện đề án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp phường, xã

Theo đó UBND xã Hương Toàn được cấp kinh phí là: 71.700.000 đồng để thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Thời gian qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Hương Toàn chưa đảm bảo về diện tích, phòng chờ của công dân, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện cơ chế “một cửa” “một cửa hiện đại”, việc phân bổ kinh phí của UBND thị xã để sửa chữa, nâng cấp trụ sở, trang bị các phương tiện làm việc để đạt tiêu chuẩn “một cửa hiện đại” theo quy định là điều kiện tốt để địa phương thực hiện.

 

                                                                                                 Ái Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.627
Truy cập hiện tại 2