Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng đường Liên Thôn Giáp Tây – Cổ Lão, xã Hương Toàn.
Ngày cập nhật 14/10/2019

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Liên Thôn Giáp Tây – Cổ Lão, xã Hương Toàn.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tăng cường hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hoàn thiện hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

4. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường với chiều dài khoảng 1.2km; nền đường Bnen=6m; mặt đường Bmat=5m; lề đường Ble=2x0.5m; mặt đường BTXM dày 20cm; M250#

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng (Bằng chữ : Năm tỷ đồng)

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã 60% (không bao gồm dự phòng phí); phần còn lại ngân sách xã Hương Toàn 40%.

8. Địa điểm xây dựng: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

         9. Thời gian thực hiện dự án: 2019-2021.

         10. Phương án Giải phóng mặt bằng: Không

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.425
Truy cập hiện tại 209