Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025
Ngày cập nhật 10/11/2023

Ngày 21/8/2023, Hội đồng nhân dản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025.

Nghị quyết đã quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững:

- Hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

- Hỗ trợ xóa nghèo và cải thiện và cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

- Hỗ trợ trợ cấp xã hội hằng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động

- Hỗ trợ cho hộ thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo

- Hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo

- Hỗ trợ ưu đãi lãi suất vay vốn cho hộ nghèo

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2023.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Mai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 14