Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chi trả tiền điện quý 3 cho hộ nghèo và hộ bảo trợ xã hội có mức tiêu thụ điện dưới 50 Kwh
Ngày cập nhật 09/11/2023

Ngày 9/11/2023, UBND xã Hương Toàn đã tiến hành cấp tiền điện quý 3 cho hộ nghèo và hộ bảo trở xã hội có mức tiêu thụ điện dưới 50Kwh/tháng.

Theo thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hộ chính sách xã hội, gồm: hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh. Theo đó, trên địa bàn toàn xã, đã tiến hành hỗ trợ cho 65 hộ nghèo và hộ bảo trợ xã hội có mức tiêu thu điện dưới 50Kwh/tháng. Số tiền hỗ trợ 165.000đ/hộ/quý. Tổng số tiền đã chi trả 10.725.000 đồng

     Số tiền hỗ trợ dù không lớn nhưng đã mang niềm vui, sự động viên ý nghĩa đối với những đối tượng là hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội trong diện được hỗ trợ, góp phần vào đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. Hơn nữa, việc áp dụng giá điện ưu tiên cho những hộ gia đình dùng dưới 50 kWh/giờ cũng khuyến khích các hộ sử dụng điện tiết kiệm, giảm chi phí sinh hoạt của gia đình.

 

Ngọc Mai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 12