Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG TÁC KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024
Ngày cập nhật 06/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 716/KH-HĐNVQS ngày 28/9/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Hương Trà về việc sơ tuyển sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tiến hành tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tại địa phương.

Thông qua đợt khám sơ tuyển nhằm mục đích nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, kịp thời phát hiện và phân loại sơ bộ sức khoẻ nam thanh niên trong độ tuổi Sẵn sàng nhập ngũ, nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nam thanh niên tạm hoãn và tạm miễn theo đúng các tiêu chuẩn quy định để hạn chế tỷ lệ gọi khám, nâng cao chất lượng khám tuyển. Đồng thời biết được tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình nhất là nắm chắc các tiêu chuẩn chính trị, chọn lọc nâng cao trình độ văn hoá số công dân được khám sơ tuyển, đảm bảo cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt kết quả, chất lượng tốt hơn.

Kết quả Sơ bộ qua đợt khám tuyển đã có 95 thanh niên tham gia khám đảm bảo theo quy định. 

Kiêm Nhạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 5