Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 08 ( Khóa XI) của HĐND x
Ngày cập nhật 11/06/2019

I. Một số hoạt động của HĐND xã tại kỳ họp thứ 08:

 Tại kỳ họp thứ 8 (dự kiến chương trình kỳ họp sẽ tiến hành trong 01 ngày, tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15 -  30/6/2019), HĐND xã sẽ tập trung vào hai nội dung chính:

Thứ nhất, HĐND xã sẽ tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Bàn và quyết định các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhi ệm vụ Kinh tế-xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2019; phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách xã năm 2018; xem xét các báo cáo về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND xã; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN xã thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc xã 6 tháng đầu năm 2019.

Thứ hai, HĐND xã sẽ xem xét, quyết định thông qua 04 nghị quyết sau:

- Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện KT-XH 6 tháng cuối năm 2019.

- Nghị quyết Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách xã năm 2018.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

- Nghị quyết về đầu tư công năm 2020.

 

II. Một số tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019:

1. Về kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất (giá CĐ 2010) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 319,683 tỷ đồng, đạt 51,67% so với kế hoạch năm 2019.

- Ngành nghề, TTCN:

Làng nghề truyền thống tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, các nghề nón lá, làm cốm, làm nước đá, mộc nề dân dụng, cơ khí...đã được nâng cao công suất, hiệu quả và có giá trị thu nhập; Giá trị sản xuất TTCN-XD ước đạt 174,778 tỷ đồng, đạt 50,13% so với kế hoạch năm 2019.

-  Dịch vụ, thương mại

Toàn xã có 397 cơ sở kinh doanh thương mại, 05 doanh nghiệp xây dựng, 01 công ty TNHH xăng dầu và 32 cơ sở xây dựng các công trình dân dụng và cung ứng vật liệu XD như: bờ lô, gạch, xi măng, cát, sạn. Nhìn chung ngành xây dựng trong 6 tháng đầu năm hoạt động có hiệu quả và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Giá trị sản xuất DV-TM ước đạt 81,097 tỷ đồng, đạt 52,52% so với kế hoạch năm 2019.

- Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất ước đạt 63,808 tỷ đồng, đạt 55,19% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó:

+ Trồng trọt: Ước đạt 38,863 tỷ đồng. Tổng diện tích trồng cây 731,69 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó: sản xuất cây lúa 654,6 ha, sử dụng giống lúa xác nhận trên 95%, năng suất lúa vụ Đông Xuân bình quân đạt 71 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 4.676,77 tấn tăng 395,22 tấn so với vụ Đông Xuân cùng kỳ năm trước, đạt 61,27% kế hoạch năm. Vụ Đông Xuân 2018-2019 được đánh giá là vụ mùa được mùa, có năng suất cao nhất từ trước đến nay; Trong đó: có 35 ha sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu giống lúa NA2 cho năng suất cao, 15 ha sản xuất giống lúa KH1 và 4,6 ha trồng lúa BT7 hữu cơ liên kết với công ty Quế Lâm, năng suất đạt 5,1 tạ/ha; thực nghiệm gieo trồng thành công một số giống lúa mới như Thiên Ưu 8, Hà Phát 3 cho năng suất, giá trị kinh tế cao và sẽ tiếp tục phát triển diện tích và đưa vào thực hiện trong các vụ mùa sau.

Thực hiện chuyển đổi cây trồng được 4,12 ha cây sen lai và một số diện tích trồng hành, hoa cúc. Tiếp tục phát triển trồng sen tại các vùng hoang hóa, khó khăn sản xuất. Sản xuất cây màu 66,91 ha, trong đó: trồng lạc LD14 sen canh là 25 ha, năng suất 12 tạ/ha, diện tích còn lại trồng ngô, sắn, đậu, rau, củ, quả... năng suất bình quân đạt khoản 60 tạ/ha. Diện tích cây lạc năng suất thấp do ảnh hưởng của hạn hán, nắng nóng kéo dài gây chết tót hơn 19,2799 ha, 241 hộ bị ảnh hưởng. Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình trồng rau má tại Cổ Lão, rau ngò gai ở An Thuận. Tiếp tục duy trì diện tích trồng cây quýt Hương Cần và một số cây ăn quả khác theo mô hình kinh tế vườn.

+ Về chăn nuôi: Hoạt động chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là với đàn lợn. Đến, ngày 01/6/ 2019 đàn trâu, bò 305 con, giảm 57con so với cùng kỳ; đàn lợn 6.165 con, giảm 696 con (Do giá cả thị trường biến động vì ảnh hưởng của các địa phương khác xảy ra dịch tả lợn châu Phi và người dân chủ quan không tiêm phòng dịch bệnh cho đàn lợn nên đã xảy ra tình trạng lợn chết do dịch bệnh như tai xanh, tụ huyết trùng …); đàn gia cầm 41.450 con, giảm 785 con so với cùng kỳ (gồm gà, vịt, chim cút). …), Tổng đàn gia súc, gia cầm: 47.920 con, đạt 43,56% kế hoạch. Giá trị ước đạt 14,778 tỷ đồng, đạt 40,13% so với kế hoạch năm 2019.

+ Nuôi trồng thủy sản: Toàn xã có 412 hộ tham gia nuôi cá lồng trên sông Bồ với số lượng 879 lồng, tăng 04 hộ, 07 lồng so cùng kỳ; tiếp tục duy trì diện tích nuôi cá nước ngọt ao, hồ 13,5 ha. Giá trị ước đạt 10,167 tỷ đồng, tăng 0,517 tỷ đồng sso với cùng kỳ và đạt 60,16% kế hoạch năm.

- Xây dựng cơ bản:

Trong 6 tháng đầu năm có 04 công trình chuyển tiếp năm 2018 sang: mương thoát nước khu dân cư Giáp Đông (0,5 tỷ đồng), nhà vế inh giáo viên, tường rào trường mầm non cư sở 2, đường giao thông nội đồng Giáp Thượng – Liểu Hạ (1,4 tỷ đồng), đường trung tâm xã giai đoạn 2.

Các công trình đã khảo sát, lập dự toán thiết kế và đang chờ quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện: Đường liên thôn Giáp Đông – An Thuận, nâng cấp sửa chữa đường trục thôn Giáp Kiền, đường dân sinh Giáp Đông – An Thuận (dọc bờ kè), đường tỉnh lộ 8B Giáp Đông - Nam Thanh.

- Xây dựng nông thôn mới:

Sau 07 năm phấn đấu thực hiện, đến ngày 14/3/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 624/QĐ-UBND công nhận xã Hương Toàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đây là thành quả đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Toàn trogn những năm qua. Sau khi được công nhận, UBND xã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới để phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong các năm tiếp theo.

- Công tác thu chi ngân sách: Đến ngày 31/5/2019 tình hình thu ngân sách xã thực hiện ước đạt:  3,13 tỷ đồng đạt 28,58% so với dự toán thị xã, xã giao. Trong đó: Thu thường xuyên 0,953 tỷ đồng, đạt 72,49% so dự toán; Thu các loại thuế xã hưởng 100%: 0,832 tỷ đồng, đạt 85,54% so dự toán; Thu các loại thuế xã hưởng theo tỷ lệ: 0,120 tỷ đồng, đạt 35,35% so với dự toán; Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1,994 tỷ đồng, đạt 57,98% so dự toán; Thu chuyển nguồn: 0,155 tỷ đồng; Thu cấp quyền đạt 0,027 tỷ đồng, đạt 0,44% so với dự toán.

Tổng chi: 2,725 tỷ đồng, đạt 25,54% so với dự toán. Trong đó: Chi thường xuyên: 2,188 tỷ đồng, bằng 48,92% so với dự toán; chi XDCB: 0,537 tỷ đồng, bằng 8,67% so với dự toán.

* Công tác thu các quỹ: Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã về thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong 6 tháng đầu năm thu được 30.744.000, đạt 50% so dự toán.

- Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường:

+ Về công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất: đất theo NĐ64: 75 hộ và đất thổ cư: 06 hồ sơ.

+ Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Đã phối hợp với ban ngành thị xã hoàn thành các hồ sơ chuẩn bị đấu giá khu quy hoạch mơn Văn Chỉ - Triều Sơn Trung với 75 lô, 10.433m2.

+ Đã hoàn thành công tác đấu giá quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn toàn xã. Trong đó đất 5% là 5 năm, đất vượt 5% là 02 năm.

+ Tiếp tục triển khai công tác trên toàn xã về thu phí môi trường từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định số: 866/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt dự toán thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dự toán chi công tác thu gom ở xã (mô hình 2). Tổ chức các hoạt động thiết thực rộng khắp hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2019 và tiếp tục trieernkhai Đề án tôt chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn xã.

2. Văn hóa- xã hội:

Kết thức năm học 2018 – 2019: Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng duy trì số lượng tổng số học sinh: 743/22 lớp. Học sinh giỏi: 177 em. Chiếm tỷ lệ 23,8%. Học sinh khá: 359 em, chiếm tỷ lệ 48,3%; Học sinh trung bình: 204 em, chiếm tỷ lệ 27,5%; Học sinh yếu: 3 em, chiếm tỷ lệ 0,4%;

Ba trường Tiểu học huy động số tổng số học sinh: 982 em. Học sinh hoàn thành bậc học có 979/982 em. Đạt tỷ lệ 99,69%. Học sinh được khen thưởng: 655/979 em, tỷ lệ 66,9%.

Khối mầm non: Tổng số trẻ là 559 trẻ/ 20 lớp. Trong đó nhà trẻ là 120 trẻ/5 lớp; Mẫu giáo là 439 trẻ/15 lớp. Số trẻ 5 tuổi ra trường là 192/193 trẻ,k đạt tỷ lệ 94,98%.

Trung tâm học tập cộng đồng hiện đang quản lý 01 tủ sách với hơn 200 đầu sách các loại. Trong 6 tháng có hơn 150 lượt người tham gia đọc, mượn.

  • Y tế, dân số:

Tiếp tục tổ chức các đợt ra quân vận động chiến dịch truyền thông dân số và lồng ghép dịch vụ KHHGĐ về sức khoẻ sinh sản, áp dụng các biện pháp tránh thai nhằm hạn chế việc sinh con thứ ba trở lên. Tăng cường phòng chống các dịch bệnh: sốt xuất huyết, tả, bệnh viêm phế quản và bệnh tay chân miệng trẻ em.... do đó đã hạn chế  được dịch bệnh lây lan. Tình hình khám chữa bệnh trong quý vừa qua có 7.319 trường hợp. Trong đó khám bảo hiểm 7.051 trường hợp. Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 9/63, đạt 14,5%; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,89%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 7,76%, giảm 0,48% so cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện nhiều đợt truyền thông: Truyền thông dân số KHHGĐ, truyền thông dịch sốt xuất huyết, HIV, sức khỏe sinh sản phụ nữ, Vệ sinh trường, vệ sinh ATTP.

 

 

-  Thông tin thể thao và tuyên truyền:

+ Đã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 3/2; Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 17/2; kỷ niệm 44 năm ngày giải phòng miềm Nam, ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội đua ghe và Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 với nhiều hình thức băng, cơ, khẩu hiệu trên địa bàn xã.

+ Đài truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tiếp sóng, biến tập chương trình để phục vụ kịp thời nhân dân, thời lượng phát sóng chương trình là 2 lần/ ngày, đã xây dựng 12 chương trình phát ảnh tình hinh hoạt động của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh

+ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động thể dục, thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã tổ chức 01 đợt đua ghe truyền thống chào mừng xã Hương Toàn đạt chuẩn nông thôn mới.

- Chính sách xã hội:

Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng nhân dịp các ngày lễ, tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán 2019 gồm có: 232 suất quà của xã, 988 suất quà của tỉnh, 177 suất quà Trung ương với tổng gái trị 280.100.000 đồng.

Đã triển khai hướng dẫn làm các loại hồ sơ như: mai táng phí, điều chỉnh bổ sung thông tin thân nhân liệt sĩ, khuyết tật, trợ cấp Người cao tuổi trên 80 tuổi ... đảm bảo thủ tục theo quy định với hơn 77 hồ sơ.

3. Công tác Nội chính

- Công tác tổ chức tiếp công dân: UBND xã xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hàng tuần tại phòng tiếp công dân, thành phần gồm lãnh đạo UBND xã cùng các chuyên viên để lắng nghe những tâm tư, phản ánh của công dân về các lĩnh vự KT-XH, QP-AN. Và tiếp công dân hằng ngày tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

- Tình hình tiếp công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư: lãnh đạo UBND xã đã có 21 buổi tiếp công dân. Tổng số đơn tiếp nhận 03 đơn, trong đó: đơn kiến nghị: 02 đơn, phản ánh (KNg, PA): 01 đơn. Không có đơn khiếu nại, tố cáo. Đơn thuộc thẩm quyền 03 đơn (Kng: 6 đơn, PA: 3 đơn). Đơn đã giải quyết: 03 đơn (Kng: 02 đơn, PA: 01 đơn).

+ Đã đăng ký khai sinh cho 109 trường hợp, khai tử 56 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 33 cặp vợ chồng, xác nhận tình trạng hôn nhân 73 trường hợp. Chứng thực và giải quyết các giấy tờ khác hơn 2.855 trường hợp.

 + Cải cách hành chính: Tiếp nhận và giải quyết theo trình tự các hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức và nhân dân đúng pháp luật, không để tồn đọng. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo các Quyết định của UBND tỉnh TT.Huế ban hành;

4. Về Quốc phòng- an ninh:

- Về Quốc phòng: Đầu năm BCH quân sự xã đã tham mưu UBND xã tổ chức giao quân năm 2019 với 13 thanh niên, ra quân huấn luyện tại Tiểu đoàn 124 và Trung đoàn 176 01 sĩ quan và 10 hạ sĩ quan; tổ chức đăng ký NVQS cho thanh niên độ tuổi 17: 87 thanh niên; ra quân huấn luyện tại BCH quân sự thị xã 40 đồng chí; xây dựng kế hoạch bảo vệ lễ hội, tết nguyên đán và ngày công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát các đối tượng thuộc diện 142, 62, 49 còn sót trên địa bàn.

- Về An ninh:

+ Tình hình ANCT: ổn định, trật tự an toàn xã hội xảy ra 03 vụ việc, 03 đối tượng (công an xã thụ lý), tăng 01 vụ, giảm 02 đối tượng.

+ Xử lý vi phạm hành chính: 04 trường hợp,  04 đối tượng và phạt tiền 600.000 đồng.

+ Tổ chức họi hỏi răn đe, cảm hóa, giáo dục 12 đối tượng, trong đó có 05 đối tượng từ tha về, 02 đối tượng tù treo.

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh TT Huế, BCA xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị tại khu vực chợ Hương cần, tỉnh lộ 8B và tỉnh lộ 19.

* Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra, cụ thể:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với phát triển bền vững: nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với kế hoạch để thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiếp tục rà soát các quy hoạch, lập bổ sung quy hoạch để thực hiện đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, thị xã. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai.

2. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước, tích cực làm tốt và huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế. Thúc đẩy kinh tế hợp tác xã phát triển đúng theo luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các Hợp tác xã dễ dàng tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ ưu đãi của nhà nước về đầu tư, mặt bằng sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch; định hướng phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm cho nhân dân về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt và sản xuất, chăn nuôi: Triển khai thực hiện chương trình thu gom rác thải có hiệu quả và giải quyết triệt để các điểm nóng về môi trường, phấn đấu đến cuối năm thu gom rác thải đạt trên 95%. Thực hiện tốt các biện pháp an sinh xã hội, cải thiện điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống trong sản xuất nông nghiệp. Có kế hoạch ứng phó, hạn chế ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước: cải tiến phương thức quản lý, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính để tạo sự đồng bộ nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, các ngành trong quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực tổ chức, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giúp tổ chức và công dân dễ dàng tiếp cận và hạn chế tối đa hao phí trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức, công dân.

Trên đây là một số hoạt động của HĐND xã trong thời gian qua và tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND xã thông báo để đại biểu HĐND xã báo cáo với cử tri trước kỳ họp thứ 08./.

NHT

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 70.263
Truy cập hiện tại 148