Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo công khai niêm yết bán giá tài sản công
Ngày cập nhật 14/11/2023

Thông báo công khai niêm yết bán giá tài sản công: Vật liệu thu hồi từ công tác tháo dở, hủy bỏ Khối nhà làm việc của UBMT và các đoàn thể để xây dựng dự án Trụ sở UBND xã Hương Toàn

Thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc thanh lý Khối nhà làm việc của UBMT và các đoàn thể xã Hương Toàn để xây dựng dự án Trụ sở UBND xã Hương Toàn;

  UBND xã Hương Toàn thông báo công khai bán giá tài sản công: vật liệu thu hồi từ công tác tháo dở, hủy bỏ Khối nhà làm việc của UBMT và các đoàn thể để xây dựng dự án Trụ sở UBND xã Hương Toàn, cụ thể như sau:

STT

Danh mục

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Nhà làm việc số 1

13.700.000

 

2

Nhà làm việc số 2

1.100.000

 

3

Nhà vệ sinh

740.000

 

4

Hành lang cầu nối

1.800.000

 

 

Tổng cộng

17.340.000

 

( Mười bảy triệu. ba trăm bốn mươi ngàn đồng chẳn)

(đính kèm phụ lục chi tiết)

Thời gian công khai kể từ ngày 14/11/2023 đến ngày18/11/2023.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên, liên hệ với bộ phận Địa chính xây dựng xã để đăng ký và xem tài sản, vật liệu thu hồi trong giờ hành chính.

Sau thời gian công khai và đăng ký, đến ngày 19/11/2023 UBND xã sẽ tổ chức công bố kết quả theo luật định./.

Trên đây là thông báo công khai bán giá tài sản công: Vật liệu thu hồi từ công tác tháo dở, hủy bỏ Khối nhà làm việc của UBMT và các đoàn thể để xây dựng dự án Trụ sở UBND xã Hương Toàn./.

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 6