Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính gửi UBND xã Hương Toàn, tôi muốn hỏi thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần mang theo các loại giấy tờ gì
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa - Xã Hương Toàn (Ngày gửi: 24/07/2015)
Đáp:

Theo Luật HN&GĐ muốn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần mang theo CMND, Sổ hộ khẩu bản pho to và bản chính

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 78.824
Truy cập hiện tại 3