Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày cập nhật 04/05/2018

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan hành chính Nhà nước. Công tác tiếp công dân là thể hiện quan điểm “lấy dân làm gốc”, thực sự tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đây chính là mối quan hệ thiết thực để củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Thông qua việc tiếp công dân, cơ quan Nhà nước sẽ thu thập được những thông tin cần thiết hiểu được tâm tư nguyện vọng của công dân. Trong hoạt động thực tiễn, mối quan hệ giữa công dân với nhà nước, tổ chức xã hội; giữa công dân với công dân; khi phát hiện có quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân, thì công dân có quyền khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước, với người có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, công dân có thể gửi đơn thư khiếu nại , tố cáo đến cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền hoặc trực tiếp đến nơi tếp công dân của cơ quan Nhà nước để khiếu nại, tố cáo và yêu cầu giải quyết. Để nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo người tiếp công dân luôn luôn nâng cao trình độ năng lực, dân chủ, biết lắng nghe, có phẩm chất, có kiến thức am hiểu pháp luật.

Làm tốt công tác tiếp công dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác quản lý nhà nước và xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh. Điều đó thể hiện

Một là làm tốt công tác tiếp công dân sẽ phát huy bản chất “nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Việc tiếp công dân là thể hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước với nhân dân. Thông qua tiếp công dân giúp cho Đảng và nhà nước luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, giải đáp kịp thời những thắc mắc trong nhân dân

Hai là Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ huy động được sự tham gia rộng rãi của nhân dân việc quản lý nhà nước, quản lý nhà nước, đảm bảo quyền giám sát của nhân dân, từ đó giúp cho cơ quan nhà nước kiểm tra, đánh giá và phát hiện xử lý kịp thời các hạn chế góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Thông qua công tác tiếp công dân tạo động lực thúc đẩy hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành.

Bốn là Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ khắc phục hạn chế khiếu nại tố cáo vượt cấp, cũng là tiền đề để thuận lợi cho việc thụ lý, thẩm tra, xác minh, giải quyết nhanh chóng và có chất lượng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

                                                                                             Ái Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.878
Truy cập hiện tại 74