Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
ĐẢNG BỘ XÃ HƯƠNG TOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 35-CT/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 VÀ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Ngày cập nhật 12/08/2019

ĐẢNG BỘ XÃ HƯƠNG TOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 35-CT/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 VÀ

 SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

Sáng ngày 09/8/2019, Đảng ủy xã Hương Toàn tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ thị 35-CT/TW, Ngày 30 tháng 5 năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã; các đồng chí trưởng Ban ngành đoàn thể xã, Bí thư, phó Bí thư chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kế hoạch số 14, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 90, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bát các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận 53, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội…

Cũng trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tho- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Hương Toàn đã thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm chuyển tải các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã cũng đã tổ chức 4 Hội nghị chuyên đề để quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa. Qua học tập tại Đảng bộ có hơn 664 lượt cán bộ tham gia.  Qua thực hiện Chỉ thị, tại địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình như: Bộ phận tiếp dân của Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt việc cải cách hành chính; Mô hình trồng rau má ở An Thuận của Hội nông dân xã; Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm để đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình của Hội LHPN xã và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới…

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng ủy yêu cầu thời gian tới, xã Hương Toàn tiếp tục chú trọng lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp. Mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác; cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải nêu gương thật sự tiêu biểu về đạo đức, lối sống để cấp dưới và nhân dân noi theo. Cấp ủy các cấp gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 

                                                                                         Hồ Quỳnh

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.425
Truy cập hiện tại 202