Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phúc tra đơn vị Văn hóa nông thôn mới năm 2019
Ngày cập nhật 04/09/2019

PHÚC TRA ĐƠN VỊ XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

 NÔNG THÔN MỚI

Vừa qua, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hương Toàn, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Hương Trà đã diễn ra cuộc họp phúc tra đơn vị đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giai đoan 2017-2019.

Tham dự cuộc họp, phía lãnh đạo thị xã có Ông Nguyễn Văn Úy- Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo của thị xã. Phía xã, có Bà Đặng Thị Hương- Phó chủ tịch UBND xã- Phó ban trực Ban chỉ đạo. Cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo của xã.

Tại cuộc họp, Bà Đặng Thị Hương- Phó Chủ tịch UBND xã thay mặt Ban chỉ đạo thông qua báo cáo về Kết quả thực hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2017-2019. Báo cáo xây dựng gồm 5 tiêu chuẩn trong đó có 21 tiêu chí được thực hiện theo bộ tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới. Nhìn chung các tiêu chí tại bộ tiêu chuẩn được xây dựng xã Hương Toàn thực hiện đều đạt.

Cũng trong cuộc họp các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thị xã  đã tham gia ý kiến đóng góp cho địa phương như tăng cường công tác tuyên tryền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Vận dụng hiệu quả công tác xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa đảm bảo đời sống tinh thần cho người dân. Tích cực trong việc xây dựng không gian văn hóa của xã…

Kết luận cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Úy đã thay mặt Ban chỉ đạo thị xã kết luận xã Hương Toàn đủ điều kiện đề nghị UBND thị xã công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.425
Truy cập hiện tại 208