Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Ngày cập nhật 30/09/2019

Vừa qua, Thường trực HĐND xã tổ chức giám sát đối với UBND xã về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ năm 2016 đến nay. Đồng chí Nguyễn Phi Quý, Phó chủ tịch HĐND xã chủ trì buổi giám sát.

 

Tại đây, Đoàn giám sát đã được nghe đại diện UBND xã trình bày báo cáo việc UBND xã giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong 3 năm UBND xã tiếp nhận 51 ý kiến, trong đó kiến nghị đối với tỉnh, thị xã 16 ý kiến; đối với xã 35 ý kiến. Kết quả giải quyết đã giải quyết 35/35 ý kiến đạt 100%. Tuy nhiên, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc các cấp thực hiện vẫn còn chậm và kéo dài nhiều năm như liên quan đến xây dựng cơ bản, chế độ, chính sách, liên kết tiêu thụ các loại nông sản nông nghiệp,…

Thông qua giám sát, HĐND xã đánh giá, nhìn chung UBND xã đã nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một số ý kiến, kiến nghị được UBND xã chỉ đạo giải quyết nhanh, dứt điểm, được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị đồng thời giảm bức xúc trong nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Quý,  Phó Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; có lộ trình, tiến độ giải quyết rõ ràng, đặc biệt là nhóm ý kiến đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; tăng cường công tác kiểm tra kết quả giải quyết các vấn đề cử tri nêu. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 4