Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nhân dân xã Hương Toàn hăng hái đi bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021
Ngày cập nhật 30/09/2019

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại hội trường 10/12 thôn trên địa bàn xã cử tri đã hăng hái đi bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại ṭhôǹ và trên địa bàn xã.

Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND xã phối hợp với UBMTTQ cùng nhau thảo luận, thống nhất thành lập các tổ bầu cử trên địa bàn xã. Sau khi thống nhất giữa thường trực các bên, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định về thành ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn,Quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn là cử tri đại diện hộ gia đình.

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khá cao. Những người trúng cử trưởng thôn là những người có uy tín, trong đó có 8/10 thôn là đảng viên được bầu làm thôn trưởng, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

                                                                        

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 26