Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
43 thửa đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung được đấu giá quyền sử dụng đất thành công
Ngày cập nhật 18/10/2019

UBND xã phối hợp với công ty đấu giá hợp danh chuỗi giá trị tổ chức phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất tại khu dân cư thôn Triều Sơn Trung.

 

Tới dự và chứng kiến phiên đấu giá có ông Hoàng Trọng Hiệu - Chủ tịch UBND xã cùng thành viên Hội đồng đấu giá.

Tại phiên đấu giá, sau khi nghe Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Công ty đấu giá họp danh chuỗi giá trị biến nội quy phòng đấu giá, cách thức đấu giá và vị trí 43 thửa đất được đấu giá trong đợt này, các khách hàng đã tiến hành trả giá theo quy định. Kết quả sau hơn 12 giờ tổ chức đấu giá công khai, minh bạch, khách quan, 43 thửa đất đã được đấu giá thành công. Phiên đấu giá được tiến hành đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy trình. Hội đồng đấu giá tài sản đất và các ngành có liên quan đã tiến hành lập các thủ tục hồ sơ theo quy định để cấp quyền sử dụng đất cho cá nhân trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

  Việc tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất trên địa bàn xã nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu về đất ở cho nhân dân. Đồng thời góp phần bình ổn giá đất trên địa bàn xã, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 48