C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND thị xã chỉ đạo các hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập thực hiện thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013
Ngày cập nhật 27/03/2020

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 56 và Khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013: Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất.

Ngoài ra, Người đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nay thuộc trường hợp phải thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 nhưng chưa nộp hồ sơ để làm thủ tục chuyển sang thuê đất thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các hợp tác xã hiện đang sử dụng đất trên địa bàn xã nhưng chưa lập thủ tục thuê đất khẩn trương liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Quản lý đất đai để thực hiện việc thuê đất theo đúng quy định;

 - Các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập hiện đang sử dụng đất trên địa bàn thị xã nhưng chưa lập thủ tục thuê đất khẩn trương liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Quản lý đất đai để thực hiện việc thuê đất theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.932
Truy cập hiện tại 203