C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về công bố danh mục TTHC mới ban hành được bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật 05/07/2020
Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 55