C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
quyết định 1439/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 về công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực người có công
Ngày cập nhật 05/07/2020
Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 39