Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch về việc rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 21/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 631/KH-UBND ngày 02/3/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Trà; Công văn số 129/UBND-QH ngày 03/3/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà về việc phối hợp rà soát nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Trà.

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã, như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn lực về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ đó sắp xếp, bố trí, phân bổ cụ thể diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã.

Rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, từ đó đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã đảm bảo tính khoa học, khả thi.

2. Nội dung thực hiện

- Định hướng nhu cầu sử dụng đất 10 năm; tầm nhìn đến 30 năm;

- Xác định diện tích các loại đất như đất đấu giá thu tiền sử dụng đất, đất nghĩa địa, đất nông nghiệp khác (chăn nuôi),….từng vị trí cụ thể trên địa bàn xã.

- Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị thôn;

- Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất (đảm bảo tính khả thi).

3. Kế hoạch thực hiện

Thành phần: Thành viên tổ công tác theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 7/03/2022 của UBND xã Hương Toàn;

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3/2022 đến hết ngày 10/5/2022.

(Có lịch làm việc kèm theo)

4. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Tổ công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn rà soát các nhu cầu, định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các lĩnh vực có sử dụng đất để trên địa bàn xã để đăng ký danh mục công trình, dự án sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã Hương Toàn. Thống kê lập danh sách trình Đảng uỷ - HĐND – UBND - UBMT TQ VN xã xem xét quyết định.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã Hương Toàn, yêu cầu các thành viên tổ công tác nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

vl
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 93.984
Truy cập hiện tại 82