Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch về việc rà soát, đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc UBND xã quản lý
Ngày cập nhật 21/04/2022

Thực hiện Công văn số 290/UBND-TNMT ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Hương Trà về việc rà soát, đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc UBND phường, xã quản lý; Công văn số 225/CNVPĐK ngày 09/02/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà về việc rà soát, đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc UBND phường, xã quản lý.

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc UBND xã quản lý, như sau :

          1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức rà soát kê khai đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc UBND xã Hương Toàn quản lý.

Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai đảm bảo đúng quy định

2. Nội dung thực hiện

Phối hợp với thôn trưởng và đội trưởng tiến hành rà soát, đối chiếu với hiện trạng thực tế sử dụng và quản lý đất đai trên địa bàn xã, lập danh sách các thửa đất do UBND xã quản lý.

Tiến hành đăng ký đất đai đối với các thửa đất phù hợp với hiện trạng gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 8, Điều 95 của Luật đất đai năm 2013, Điều 71 của Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Kế hoạch thực hiện

Thành phần: Thành viên tổ công tác theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 07/03/2022 của UBND xã Hương Toàn.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hương Toàn.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/3/2022 đến hết ngày 20/4/2022.

          + Từ ngày 20/3/2022 đến ngày 05/4/2022: Tiến hành rà soát, đối chiếu hiện trạng lập danh sách các thửa đất UBND xã quản lý.

+ Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 20/4/2022: Tiến hành kê khai đơn đăng ký đất đai theo mẫu 04a/ĐK.

(Có lịch làm việc kèm theo)

4. Tổ chức thực hiện

Các thành viên tổ công tác tiến hành kê khai đăng ký đất đai đối với các thửa đất do UBND xã quản lý, báo cáo UBND xã những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc UBND xã Hương Toàn quản lý, yêu cầu các thành viên tổ công tác nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

vl
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 93.984
Truy cập hiện tại 43