Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 07/04/2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 549/BTĐKT-VI ngày 26/03/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương có ý kiến như sau:

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung công văn nêu trên, tham mưu cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để động viên kịp thời./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 63