Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

V/v rà soát, bổ sung điều chỉnh thông tin về lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 07/11/2023

Thực hiện Công văn số 1530/CCTKV ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chi cục thuế khu vực Hương Điền về việc đề nghị phối hợp rà soát, bổ sung điều chỉnh thông tin về lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn đề nghị thôn trưởng 11 thôn rà soát lại bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của thôn mình, để hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho chu kỳ lập bộ 2022-2026 trên địa bàn xã được chính xác, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.

Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp chưa kê khai thuế hoặc có sự thay đổi điều chỉnh cần kê khai lại, liên hệ thôn trưởng của thôn mình để được hướng dẫn kê khai điều chỉnh, bổ sung. Mọi sai sót, khiếu nại sau này UBND xã sẽ không giải quyết.

Kết quả, rà soát, bổ sung, điều chỉnh Thôn trưởng 11 thôn tổng hợp gửi về Bộ phận địa chính UBND xã trước ngày 15/11/2023.

UBND xã Hương Toàn thông báo đến 11 trưởng thôn, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp được biết và triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 9