Tìm kiếm tin tức
TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN XÃ HƯƠNG TOÀN
Ngày cập nhật 04/04/2018
                               
   

 

HOÀNG TRỌNG HIỆU

CHỦ TỊCH UBND XÃ

   

 

TRẦN KIÊM HẢI

PCT PHỤ TRÁCH KINH TẾ

   

 

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

PCT PHỤ TRÁCH VĂN XÃ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN CÔNG TĨNH

UVUB- TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

           

PHAN THANH TUẤN

UVUB-CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ XÃ

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÕ THỊ LINH

CÔNG CHỨC ĐC-XD XÃ

 

 
                               
   

 

HOÀNG TRỌNG HIỆU

CHỦ TỊCH UBND XÃ

   

 

TRẦN KIÊM HẢI

PCT PHỤ TRÁCH KINH TẾ

   

 

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

PCT PHỤ TRÁCH VĂN XÃ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN CÔNG TĨNH

UVUB- TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

           

PHAN THANH TUẤN

UVUB-CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ XÃ

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÕ THỊ LINH

CÔNG CHỨC ĐC-XD XÃ

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 53