Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO UBND XÃ HƯƠNG TOÀN
Ngày cập nhật 04/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Họ và tên thường dùng: HOÀNG TRỌNG HIỆU

Họ và tên khai sinh: Hoàng Trọng Hiệu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Sinh ngày 23 tháng 01 năm 1978.                                      Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi ở hiện nay: Thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh                            Tôn giáo: Không

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học hành chính

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  25/02/2004   Ngày chính thức: 25/02/2005

Tình trạng sức khoẻ: Tốt

Các hình thức khen thưởng:  Lao động tiên tiến năm 2014, 2015,2016,2017.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

 

Họ và tên thường dùng: TRẦN KIÊM HẢI

Họ và tên khai sinh: Trần Kiêm Hải

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn.

Sinh ngày 04 tháng 4 năm 1963.                                      Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi ở hiện nay: Thôn Liểu Cốc Hạ, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh                            Tôn giáo: Không

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 11/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ:  Không

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  06/10/1983

Ngày chính thức: 06/4/1985

Tình trạng sức khoẻ: Tốt

Các hình thức khen thưởng:  Lao động tiên tiến năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

 

Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THỊ HƯƠNG

Họ và tên khai sinh: Đặng Thị Hương

Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn.

Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1979.                                      Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi ở hiện nay: Thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh                            Tôn giáo: Không

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học luật

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  01/12/2006   Ngày chính thức: 01/12/2007

Tình trạng sức khoẻ: Tốt

Các hình thức khen thưởng:  Lao động tiên tiến năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Làm giấy khai sinh
Người gửi: Phạm thị sang; Thời gian: 17/09/2019 12:30
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 58