Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch đẩy mạnh công tác CCHC năm 2022
Ngày cập nhật 30/03/2022

 I. Mục đích, yêu cầu:

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND xã đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND xã. 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Phấn đấu nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của xã năm 2022 đạt tiêu chuẩn của Kế hoạch đề ra.

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu:

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh gắn liền với công tác cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả trên địa bàn xã trong năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

1. Các  ban, ngành, bộ phận,đơn vị liên quan

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu: “4 không' (Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và “một có” (Dữ liệu có chuyển đổi số). Đổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

 • Tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không gắn với địa giới hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Phấn đấu Hương Toàn tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu khối phường, xã về triển khai ứng dụng CNTT .
 • Phối hợp với Văn phòng UBND thị xã trong quá trình khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng tiến độ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, thị xã đã và đang được triển khai, gồm: hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin báo cáo; hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.
 • Tập trung triển khai chuyển đổi số trong dịch vụ công, ưu tiên chọn lựa các dịch vụ công phát sinh nhiều. Có các giải pháp khuyến khích công dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến để tiết kiệm chi phí, công sức trong chuyển đổi số.

          2. Văn phòng UBND xã

 • Tham mưu triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền điện tử. Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, sử dụng ứng dụng Hue-S kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Phối hợp bộ phận  kế toán ngân sách tham mưu đề xuất UBND xã bố trí nguồn nhân lực và kinh phí cho việc xây dựng Chính quyền điện tử, tạo lập dữ liệu, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp chất lượng, dung lượng đường truyền, hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan.
 • Hoàn thiện hệ thống liên thông trên môi trường mạng trong giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã theo hướng tập trung, liên thông.
 • Phối hợp các ngành thị xã nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.
 • Tham mưu UBND xã có các giải pháp, công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào chuyển đổi số trong dịch vụ công.
 • Phối hợp với Bưu điện xã trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.
 • Tham mưu lập danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức.

          3. Bộ phận Kế toán ngân sách

             - Tham mưu UBND xã phân bổ ngân sách xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, CCHC.

             - Hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí bảo đảm dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất mua sắm trang thiết bị phù hợp để phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên thực hiện đầu tư, nâng cấp đường truyền, máy tính, các trang thiết bị làm việc khác.

             4. Bộ phận Văn hoá Thông tin và Đài truyền thanh:

             Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và tham gia hưởng hứng trong quá trình xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của xã.

             III. Tổ chức thực hiện:

         Các cơ ban, ngành, đơn vị, bộ phận có liên quan căn cứ Kế hoạch đẩy mạnh công tác CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn xã trong năm 2022 và tình hình thực tiễn để tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.713
Truy cập hiện tại 2