Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯ 9, KHÓA XI
Ngày cập nhật 23/12/2019

HĐND XÃ HƯƠNG TOÀN KHÓA XI

TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN

 

Ngày 23/12/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn Khóa XI tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND xã để đánh giá tình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh năm 2019. Bàn và quyết định phương hướng mục tiêu, biện pháp phát triển kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh năm 2020.

Tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 9 khóa XI, phía thị xã có bà Trần Thị Ngọc Loan – Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thị xã; ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn. Phía xã có ông Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng Ủy- Chủ tịch HĐND xã; Các ông bà trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBMTTQ VN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã; Các đồng chí là đại biểu HĐND xã, hiệu trưởng các trường học, 12 trưởng thôn...

          Trong năm 2019,  xã Hương Toàn đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng năm 2019 ước đạt 341,601 tỷ đồng, tăng 16,81% so với năm 2018; ngành dịch vụ ước đạt 166,368 tỷ đồng, tăng 23,29% so vưới năm 2018; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 424 tấn, tăng 19 tấn so với năm 2018; Thu ngân sách ước được 14,525 tỷ đồng đạt 131,16%  so với dự toán thị xã giao... Bên cạnh đó, công tác giáo dục, công tác y tế dân số, gia đình và trẻ em luôn được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống vật chất, tình thần của nhân dân từng bước nâng lên.

Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ  kinh tế- xã hội  năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2020; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ chín khóa XI HĐND xã Hương Toàn đã thành công tốt đẹp.

 

Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 25