C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý thông tin người nghiện
Ngày cập nhật 05/07/2020
Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 35