Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 08/06/2022

Xã Hương Toàn là đơn vị thứ 6 mà mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trực tiếp về làm việc để tháo gỡ khó khăn, đưa bộ máy, hoạt động của Đảng ủy; vai trò của cá nhân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác dân vận hoạt động ngày càng mang lại hiệu lực, hiệu quả hơn.

Đảng bộ xã Hương Toàn có 202 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ cụm dân cư, 05 chi bộ trường học, 01 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ HTX nông nghiệp.

Thời gian qua Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu hằng năm đạt và vượt các tiêu đề ra; đồng thời lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền và tổ chức hội vững mạnh, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành dọc; thực hiện tốt công việc dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, thực hiện nâng cao các tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành xã, phường đô thị theo kế hoạch của UBND thị xã. Công tác dân vận của Đảng ủy, chính quyền đã từng bước đổi mới cả nội dung và phương thức; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận của Đảng được nâng cấp, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời, quan tâm công tác tôn giáo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

Sau đánh giá các chủ trương, chính sách của mà Hương Toàn triển khai trên địa bàn, nhiều ý kiến góp ý xoay quanh các vấn đề về mô hình văn phòng cấp ủy, về phụ cấp của cán bộ kiêm nhiệm, về tạo nguồn kết nạp đảng viên, về quản lý đảng viên…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị Thường trực Thị ủy Hương Trà tiếp tục đánh giá lại tổ chức bộ máy, hoạt động của Đảng ủy, nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và công tác dân vận trong quy mô toàn thị xã. Trên cơ sở đó, có báo cáo cụ thể để Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, để hướng tới có một mô hình chung, áp dụng đồng bộ trong tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trên cơ sở thực tiễn tại cơ sở.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đổi mới mô hình cách làm, cách quản lý kể cả trong phương thức điều hành và tổ chức thực hiện nhất là đổi mới mô hình tổ chức trong quản lý cấp xã; việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực là việc làm thường xuyên. Bên cạnh đó, cũng phải lưu ý đến việc điều động, luân chuyên, bố trí cán bộ. Cán bộ kiêm nhiệm, bán chuyên nghiệp, nên đặc biệt lưu ý trong việc phân công, bố trí hợp lý; cần phải kiện toàn, phân công đưa ra quy chế, quy định để quản lý vô cùng quan trọng và cần thiết. Việc đổi mới trong phân công quyết định nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, năng lực quản lý. Điều quan trọng là cách thức quản lý, phân công phân nhiệm cụ thể của Đảng ủy đối với từng chức danh; phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh để khẳng định mình; phải kiểm tra giám sát để thực thi dân chủ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Đảng ủy xã cần phải linh hoạt trong phát triển nguồn đảng viên và quản lý đảng viên…

Nguồn Tinhuytthue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 56