Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Trong đó có quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục, trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

 

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 65.504
Truy cập hiện tại 4