Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai thực hiện Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Ngày cập nhật 13/03/2021

Ngày 17/6/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 tiến hành biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với  với 92,96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 57