C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc triển khai kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 18/07/2022

Thực hiện Công văn số 737/UBND-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai đăng ký cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 17/03/2022 của Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn về việc triển khai kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn thông báo cho người sử dụng đất chưa kê khai đăng ký cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận trên địa bàn xã Hương Toàn được biết. Để đến kê khai đăng ký cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quy định tại Điều 95, Điều 76, Luật đất đai năm 2013, như sau:

1. Thành phần: - Theo Quyết định số 29b/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn và các hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn xã;

1. Địa điểm kê khai: Tại Hội trường của 11 thôn trên địa bàn xã.

2. Thời gian:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 14 giờ - 17 giờ 00 phút.     

- Thôn Vân Cù – Nam Thanh               ngày 20/07/2022;

- Thôn An Thuận                                  ngày 21/07/2022;

- Thôn Giáp Đông                                ngày 22/07/2022;

- Thôn Giáp Trung                               ngày 27/07/2022;

- Thôn Giáp Kiền                                 ngày 28/07/2022;

- Thôn Triều Sơn Trung                       ngày 29/07/2022;

- Thôn Giáp Tây                                   ngày 02/08/2022;

- Thôn Giáp Thượng                            ngày 03/08/2022;

- Thôn Liễu Cốc Hạ                             ngày 04/08/2022;

- Thôn Cổ Lão                                      ngày 09/08/2022;

- Thôn Dương Sơn                               ngày 11/08/2022;

        Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc kê khai, đăng ký thì tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Vậy, UBND xã Hương Toàn thông báo đến toàn thể bà con nhân dân, người sử dụng đất, các trường hợp chưa kê khai đăng ký cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở trên địa bàn xã được biết để đến kê khai đăng ký theo đúng quy định.

 

vl
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 136