Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/10/2023

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2263/QĐ-UBND về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 128.332
Truy cập hiện tại 387