Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo tăng cường một số công tác nhằm quản lý nuôi trồng thủy sản trên sông Bồ
Ngày cập nhật 11/06/2018

Căn cứ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 455/UBND-KT ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà Về thực hiện công tác quản lý nuôi trồng thủy sản đầu vụ năm 2018;

Nay UBND xã Thông báo cho các hộ nuôi cá lồng trên sông một số nội dung sau:

1. Các hộ nuôi cá lồng, bè phải đảm bão các điều kiện sau:

a. Cơ sở nuôi cá lồng, bè phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản, nằm trong phân vùng mặt nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

b. Các tổ chức, cá nhân nuôi cá lồng, bè phải:

- Có quyền sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành. Có một trong ba loại giấy tờ sau:

+ Quyết định giao, cho thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng mặt nước cho nuôi trồng thủy sản có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có mặt nước và còn hiệu lực ít nhất 2 năm.

+ Có văn bản cho phép nuôi cá lồng của cơ quan có thẩm quyền của địa phương.

- Đăng ký tại UBND xã/phường/thị trấn và được cơ quan chuyên môn cấp huyện/thị xã/thành phố (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Kinh tế) kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè; được UBND xã/phường/thị trấn chấp thuận cho nuôi trên cơ sở kết luận của biên bản kiểm tra đủ điều kiện.

- Tuân thủ các quy định hiện hành và cam kết bảo vệ môi trường.

c. Khuyến khích các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng, bè tham gia vào Chi hội nghề cá, tổ chức cộng đồng tại địa phương.

2. Điều kiện đặt lồng, bè cố định:

a. Vị trí đặt lồng, bè không bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông đường thủy, mực nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy, lưu tốc từ 0,2-0,5 mét/giây (m/s). Nơi đặt lồng, bè nuôi thủy sản phải có độ sâu ít nhất 3m.

b.  Đáy lồng, bè phải đặt cách mặt đáy ít nhất 0,5m vào lúc mức nước thấp nhất.

c. Khoảng cách giữa các lồng, bè:

- Thể tích lồng có kích cỡ tối thiểu 15m3 được bố trí đặt cách nhau tối thiểu 1m đối với 4 mặt lồng; trường hợp lồng có kích cỡ lớn thì khoảng cách giữa các lồng lớn hơn theo tỷ lệ tương ứng.

- Trường hợp đặt lồng, bè thành từng cụm (tối đa 6-10 lồng/cụm, kích cỡ tối đa 150m3/cụm): các cụm lồng, bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m để không gây cản trở dòng chảy.

- Khoảng cách đặt lồng, bè nuôi giữa các hộ: Trường hợp hộ nuôi bố trí hệ thống lồng nuôi đặt song song thì khoảng cách tối thiểu cách nhau 10m, đặt so le, nối tiếp thì khoảng cách tối thiểu cách nhau 200m.

d. Mật độ lồng, bè cho toàn vùng nuôi ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất.

3. Đối với những lồng, bè nuôi mới:

Phải đăng ký tại UBND xã và được cơ quan chuyên môn thị xã kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè; được UBND xã chấp thuận cho nuôi trên cơ sở kết luận của biên bản kiểm tra đủ điều kiện. Và làm hồ sơ kê khai ban đầu.

4. Đối với những lồng, bè nuôi đã có:

Phải làm hô sơ kê khai ban đầu nhằm quản lý và có cơ sở hỗ trợ khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 128.332
Truy cập hiện tại 136