Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 03/08/2018

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI,

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền, vận động:

Xác định xây dựng nông thôn mới theo định hướng đô thị là một quá trình lâu dài và liên tục vì vậy công tác quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích của Chương trình xây dựng nông thôn được Đảng ủy, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã thực hiện thường xuyên, liên tục sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thông qua các buổi họp, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ;

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động, các đoàn thể đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, kế hoạch xây dựng nông thôn mới hàng năm của UBND xã, tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên hiểu rõ về chủ trương, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như:

UBND xã đã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã trên cơ sở thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” vận động nhân dân tham gia ý kiến xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch; góp công, góp sức, đóng góp xây dựng, mở rộng hệ thống đường giao thông ở các thôn; vận động nhân dân xây mới, chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, phát triển sản xuất, ngành nghề tăng thu nhập nâng cao đời sống; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xây dựng “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ hộ nghèo xây nhà “Đại đoàn kết”, xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động nhân dân đưa trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường; xây dựng và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài thôn, xã; vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống các tệ nạn xã hội, sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, theo quy ước, hương ước làng văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; hướng dẫn nhân dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.

UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới cũng như mục tiêu, kết quả từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã để người dân biết, góp ý và tổ chức thực hiện; Phối hợp với với Đài truyền thanh thị xã Hương Trà đưa tin, bài, hình ảnh hoạt động xây dựng nông thôn mới của địa phương: mô hình cánh đồng mẫu, các tuyến đường giao thông nông thôn do người dân đóng góp xây dựng…

UBND xã đã tiến hành lắp đặt các khẩu hiệu, Panô, áp phích, băng rôn trên các trục đường chính, khuôn viên trụ sở các thôn, khu trung tâm xã tạo hiệu ứng trực quan, sinh động.

2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình:

Đảng ủy xã Hương Toàn đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban với 19 thành viên là cán bộ các ban ngành, đoàn thể xã và Bí thư chi bộ các thôn.

UBND xã Hương Toàn đã thành lập và kiện toàn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, phó trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã với 11 thành viên là cán bộ các ban ngành đoàn thể xã và các trưởng thôn;

Ban chỉ đạo nông thôn mới xã cũng đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã xây dựng hệ thống bảng tên Tuyến đường xanh - sạch - đẹp ở 12/12 thôn tạo hiệu ứng tuyên truyền trực quan nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

 Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt nghiêm túc cho đảng viên, cán bộ cốt cán trong xã, triển khai rộng rãi đến Ban phát triển nông thôn mới các thôn, toàn thể nhân dân và được tổ chức thực hiện hiệu quả.

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

UBND xã đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và tiến hành niêm yết công khai các bản vẽ quy hoạch tại trụ sở UBND xã để người dân biết và thực hiện. Việc triển khai thực hiện quy hoạch được tiến hành thường xuyên, kịp thời có sự điều chỉnh; công tác quản lý quy hoạch được đẩy mạnh và có sự tham gia, giám sát của cả cộng đồng. Tiến hành cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

Quy hoạch của địa phương đã xác định cụ thể kế hoạch sử dụng đất cho khu dân cư; Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch không gian tổng thể phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường; Quy hoạch phát triển ngành nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với định hướng cơ cấu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2020.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:

Trong 6 tháng đầu năm có các công trình chuyển tiếp năm 2017 sang:Công trình xây dựng khối nhà 08 phòng học Trường TH số 1 (4,1 tỷ), Công trình nâng cấp và sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm xã (2,4 tỷ), Đường giao thông nội đồng Giáp Đông- Vân Cù (Phù Ao) (2,875 tỷ), Đường WB-Kim Khố nối dài (0,8 tỷ).

Các công trình do xã làm chủ đầu tư: Chỉnh trang khuôn viên Trạm y tế (124 triệu); quét vôi nhà 02 tầng 10 phòng học và sân cầu lông trường tiểu học số 02 (170 triệu); chỉnh trang sân tập thể dục và đúc đường chạy quanh sân trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (316 triệu).

Các công trình đã khảo sát, lập dự toán thiết kế và đang chờ quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện: Đường Giao thông nội đồng Mậu trị (Giáp Đông) (0,268 tỷ);  Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Giáp Kiền (1,2 tỷ); Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non (cơ sở 2); Đường xóm 2 thôn An Thuận; Nâng cấp đê bao nội đồng hói Miệu (thôn Liễu Hạ).

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân:

Tổng diện tích gieo trồng 731,69 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó: sản xuất cây lúa 654,6 ha, năng suất lúa vụ Đông Xuân bình quân đạt 65 tạ/ha, giảm 01 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017, sản lượng lúa đạt 4.281,55 tấn giảm 98,38 tấn so với vụ Đông Xuân cùng kỳ năm trước (do một số diện tích làm thí điểm giống lúa hữu cơ chú trọng vào chất lượng nông sản), đạt 53,51% kế hoạch năm; Trong đó: có 30 ha làm điểm "Cánh đồng mẫu" trên 02 HTXNN với giống lúa NA2, 15 ha sản xuất giống lúa KH1 và 4,6 ha trồng lúa hữu cơ liên kết với công ty Quế Lâm, năng suất đạt 54 tạ/ha. Thực nghiệm gieo trồng một số giống lúa mơi như Thiên Ưu 8, Hà Phát 3 cho năng suất và giá trị kinh tế cao.

Công tác chuyển đổi cây trồng: đã chuyển đổi 4,12 ha sang trồng sen lai có giá trị thu nhập cao. Tuy nhiên, các diện tích này do thiếu nguồn nước nên công tác chuyển đổi và trồng sen gặp một số khó khăn. Tiếp tục duy trì diện tích trồng cây quýt Hương Cần và một số cây ăn quả khác theo mô hình kinh tế vườn.

Làng nghề truyền thống sản xuất bún tươi Vân Cù tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, đã đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, từng bước tạo dựng thương hiệu, sử dụng bao bì có nhãn mát và logo làng bún từ đó đã tạo điều kiện cho người lao động sản xuất tăng thu nhập và giá trị thương hiệu sản phẩm; với hơn 160 hộ tham gia sản xuất, bình quân mỗi ngày sản xuất 30 tấn bún tươi cung cấp cho thị trường.

Ngoài ra các ngành nghề truyền thống khác như nấu rượu gạo cung cấp cho thị trường 4.500 lít/ngày và các nghề nón lá, làm cốm, làm nước đá, mộc nề dân dụng, cơ khí...đã được nâng cao công suất, hiệu quả và có giá trị thu nhập;

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội:

Triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, lồng ghép thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, đến cuối năm 2017 toàn xã có 18 hộ thoát nghèo, không có hộ tái nghèo và 5 hộ nghèo phát sinh, chiếm tỷ lệ 12,08%, giảm 0,51% so với năm 2016; có 28 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ  15,91%, giảm 0,37 % so với năm 2016. -Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 136/3.038, tỷ lệ 4,48%.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán 2018 gồm có:

- Quà xã 232 suất/150.000 đồng mỗi suất, tổng giá trị 34.800.000 đồng cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình thờ cúng BMVNAH, đảng viên từ trần, tù đày, NCC giúp đỡ CM.

- Quà tỉnh 816 suất, trong đó có 661 suất cho đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội, mỗi suất trị giá 200.000 đồng; có 135 suất cho hộ nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; có 17 suất cho gia đình thờ cúng BMVNAH, 03 suất cho gia đình thờ cúng cán bộ tiền khởi nghĩa, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Tổng giá trị quà tỉnh đã trao 176.700.000 đồng.

- Quà Trung ương 181 suất/200.000 đồng mỗi suất, tổng giá trị 36.200.000 đồng cho các gia đình thờ cúng liệt sỹ, thân nhân chủ yếu liệt sỹ, người có công cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận hơn 2.500 suất quà của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài địa phương, tổng giá trị hơn 650 triệu đồng.

Công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng BTXH: 601. Người có công cách mạng 237 thẻ, cận nghèo theo quyết định 705 có 129 thẻ, hộ nghèo 168 thẻ.

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn:

Công tác giáo dục trên địa bàn xã có bước chuyển biến tích cực kể cả số lượng và chất lượng, tỉ lệ duy trì ở số học sinh ở các bậc học đến cuối năm học đạt 100%.

- Khối THCS: Tổng số: 783/23 lớp. Học sinh giỏi: 189 em. Chiếm tỷ lệ 24,14%. Tăng 2,2 % so với năm học 2016-2017. Học sinh khá: 356 em, chiếm tỷ lệ 45,47%; Học sinh trung bình: 232 em, chiếm tỷ lệ 29,63%; Học sinh yếu: 6 em, chiếm tỷ lệ 0,77%; Có  05 em đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có  42 em đạt 42 giải kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã;

- Khối Tiểu học: Tổng số học sinh: 926 em, tăng 29 em so với năm học 2016-2017. Học sinh hoàn thành bậc học có 926/926 em, đạt tỷ lệ 100%, Học sinh được khen thưởng: 663/926em, tỷ lệ 73,91%, tăng 28,76%. Có 35 em đat kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có  21 em đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã.

- Khối mầm non: Tổng số trẻ là 581 trẻ/19 lớp. Trong đó nhà trẻ là 119 trẻ/5 lớp; Mẫu giáo là 462 trẻ/14 lớp. Số trẻ 5 tuổi ra trường là 222/222 trẻ, đạt tỷ lệ 100%.

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn:

Đã tổ chức các đợt ra quân vận động chiến dịch truyền thông dân số và lồng ghép dịch vụ KHHGĐ về sức khoẻ sinh sản, áp dụng các biện pháp tránh thai nhằm hạn chế việc sinh con thứ ba trở lên. Tăng cường phòng chống các dịch bệnh: sốt xuất huyết, tả, bệnh viêm phế quản và bệnh tay chân miệng trẻ em.... do đó đã hạn chế  được dịch bệnh lây lan. Tình hình khám chữa bệnh trong 6 tháng vừa qua có 6.768 trường hợp. Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ 128/226 đạt 48,1%; Tỷ lệ sinh con thứ 3: 13/86, chiếm 15,1%, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,89%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 84/1.001, 8,39%, giảm 0,8% so với cùng kỳ.

Triển khai 10 đợt tiêm chủng cho trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ mang thai trên 265 trường hợp. Trong đó phụ nữ mang thai được tiêm chủng là 100 người, trẻ em dưới 2 tuổi là 165 trẻ.

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện nhiều đợt truyền thông: Truyền thông dân số KHHGĐ, truyền thông dịch sốt xuất huyết, HIV, sức khỏe sinh sản phụ nữ, Vệ sinh trường, vệ sinh ATTP.

 

 

7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người nông thôn:

Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã triển khai cho trưởng Ban vận động ở thôn đăng ký danh sách hộ Gia đình văn hóa. Với tổng số là 2.834 hộ gia đình đăng ký. Đạt 100% số gia đình trên địa bàn. Tổ chức Hội nghị ký cam kết không sinh con thứ 3 tại 12 đơn vị thôn. Phổ biến và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về xây dựng Nông thôn mới và văn hóa nông thôn mới.

8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề:

Triển khai công tác trên toàn xã về thu phí môi trường từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định số: 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và hoàn thiện các bể đựng rác BVTV của 12 thôn.

Tiếp tục triển khai kế hoạch, dự án đăng ký xây dựng hầm Bioga tại các cơ sở hộ chăn nuôi gia súc các làng nghề theo chương trình khuyến nông tài trợ;

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về Môi trường: Hàng năm UBND xã đều phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Hương Trà kiểm tra các cở sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về: Xả nước thải, chất thải rắn, mùi, khói bụi, tiếng ồn… nhưng đánh giá chung không có cơ sở nào gây ô nhiễm môi trường.

+ Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn: Tập trung vận động nhân dân trồng cây xanh, cây bóng mát theo tuyến giao thông và từng hộ gia đình, xây dựng cảnh quan môi trường, hàng rào, cổng chào, vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn.

+ Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã được quy hoạch theo Đề án xây dựng nông thôn mới của xã. Hiện tại trên địa bàn có 01 nghĩa trang liệt sỹ, 12 nghĩa trang nhân dân nằm ở 12 thôn.

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh TT Huế, BCA xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị tại khu vực chợ Hương cần, tỉnh lộ 8B và tỉnh lộ 19. Đã tổ chức họp tuyên truyền, vận động cho 80 hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực trung tâm xã hiểu rõ các văn bản pháp luật nhà nước về lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và lập bản cam kết tháo dỡ công trình tại khu trung tâm xã, tỉnh lộ 8B, tỉnh lộ 19 cho 16 hộ có mái che, bảng hiệu, quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường nên đã tạo được bộ mặt hè thông, đường thoáng.

9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôm mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân:

Tiếp nhận và giải quyết theo trình tự các hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức và nhân dân đúng pháp luật, không để tồn đọng. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo các Quyết định của UBND tỉnh TT.Huế ban hành; đã đầu tư trang bị cho cán bộ, nhân viên phòng một cửa về đồng phục và bảng tên để làm việc theo quy định.

Năm 2017 Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Đặc biệt Đảng bộ xã đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017

Hằng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi hội nghị triển khai luật, các buổi hội họp thôn và tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh để phổ biến pháp luật đến tận người dân. Tỷ lệ người dân được tiếp cận pháp luật đạt 95%.

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn:

* Công tác quốc phòng: Đầu năm BCH quân sự xã đã tham mưu UBND xã tổ chức đi bồi dưỡng kiến thức QS-QP cho BCH quân sự xã tại Khe Lồ Ô với số lượng 06 đồng chí. Hoàn thành chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ: 17 thanh niên, đăng ký độ tuổi 17 cho 110 thanh niên. Huấn luyện sỹ quan dự bị 01 trường hợp. Tham gia lễ ra quân huấn luyện tại BCH quân sự thị xã với 31 đồng chí.

Phối hợp với Ban công an xã nắm tình hình đảm bảo ANCT-TTAHXH trên địa bàn xã trong các dịp lễ tết, Festival…; tiếp tục duy trì công tác trực chỉ huy, trực gác tại trụ sở xã và phối hợp tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong các ngày lễ lớn.

* Công tác an ninh:

- Tình hình ANCT: ổn định.

- Tình hình TTATXH: xảy ra 02 vụ việc (giảm 08 vụ việc so với cùng kỳ), trong đó: trộm cắp tài sản: 01 vụ việc (công an thị xã thụ lý), đánh bạc: 01 vụ, 05 đối tượng (công an xã thụ lý).

- Tình hình TTATGT: xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, 03 người bị thương.

- Xử lý vi phạm hành chính: 10 trường hợp, 10 đối tượng và phạt tiền 8.500.000 đồng.

- Tổ chức họi hỏi răn đe, cảm hóa, giáo dục 12 đối tượng, trong đó có 05 đối tượng từ tha về, 02 đối tượng tù treo.

11. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình:

Thường xuyên cử các cán bộ xã, thôn tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ từ cán bộ xã đến các thôn, giáp trực tiếp làm công tác xây dựng nông thôn mới.

12. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM:

 Đến nay, Hương Toàn đã đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên các tiêu chí đạt được ở mức cận dưới, chưa bền vững. (Có Phụ biểu số 12 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những kết quả nổi bật đã đạt được:

Bộ máy chỉ đạo thực hiện, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chương trình hình thành sớm, kịp thời được kiện toàn, hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, đa dạng hình thức đã làm cho nhận thức của cán bộ đảng viên và phần lớn người dân về xây dựng nông thôn mới chuyển biến rõ rệt; dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn xã.

Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, khơi dậy tiềm năng nội lực, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn không ngừng được khởi sắc, đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vai trò giám sát của HĐND xã được tăng cường, UBND xã quản lý, điều hành hiệu quả; Mặt trận và các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thu hút đoàn viên, hội viên; kinh tế chuyển dịch cơ cấu đúng hướng “Tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, Dịch vụ, Nông nghiệp”, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hộ giàu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho xã Hương Toàn .

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân:

Tiến độ triển khai còn chậm so với mục tiêu Đề án xây dựng nông thôn mới của xã đặt ra;

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp chậm, chỉ tập trung sản xuất cây lúa là chính; rau màu chiếm diện tích rất nhỏ so với diện tích lúa; tổ chức sản xuất chưa có sự liên kết để chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân một cách bền vững, chưa sản xuất tập trung để đáp ứng nhu cầu của thị trường;

  Chăn nuôi của xã còn mang tính tự phát với quy mô hộ gia đình, chưa có chăn nuôi tập trung và gắn kết với thị trường;

  Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào đồng ruộng còn nhiều hạn chế. Hợp tác xã số lượng cán bộ nông nghiệp đa số chưa được qua đào tạo về chuyên môn, nên việc chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.

  Phát triển tiểu thủ công nghiệp chưa tương xứng tiềm năng thế mạnh địa phương; mặc dù đã có quy hoạch vùng, quy hoạch ngành nhưng còn thiếu nguồn lực đầu tư, người dân chưa mạnh dạn bỏ vốn làm ăn.

  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các mô hình kinh tế còn nhỏ lẻ, phân tán. Việc triển khai một số mô hình chậm, hiệu quả chưa cao, tổng kết, nhân rộng các mô hình thiếu kịp thời.

Thời gian nhàn rỗi trong lao động nông thôn đang còn nhiều, trong khi đó vấn đề đào tạo nghề kết quả còn hạn chế; nhiều gia đình có con em đi học nghề tại các trường trong và ngoài tỉnh sau khi tốt nghiệp không có việc làm phù hợp.

Thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới chỉ mới tập trung cao cho xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác tuyên truyền và phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường... còn nhiều hạn chế.

  Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nguồn ngân sách bố trí cho chương trình còn thấp so với nhiệm vụ đề ra; việc huy động vốn từ địa phương, người dân và các thành phần khác còn khó khăn;

Việc quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng còn nhiều bất cập;

Các hoạt động cải tạo cảnh quan vẫn chưa được chú trọng chỉ đạo thực hiện.

Các thiết chế văn hóa còn thiếu và chưa đạt tiêu chuẩn; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao còn chưa phong phú;

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt ở mức độ thấp. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đề án đã được phê duyệt và triển khai có hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

- Tiếp tục triển khai phương án di dời, triệt phá những lò nung gạch thủ công tại Nam Thanh để đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình các tiêu chí: Trường học, văn hóa ... để tiến tới đăng ký hoàn thành tiêu chí đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tiêu chí về Quy hoạch: Sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, tiến hành quy hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra như phát triển vùng chuyên canh, vùng sản xuất rau sạch, cây đặc sản, chăn nuôi tập trung ...

2.Tiêu chí về Giao thông: Tranh thủ nguồn lực đầu tư của các cấp cũng như nội lực của địa phương tiếp tục nâng cấp các tuyến đường đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn, trục xóm, giao thông nội đồng đạt tiêu chí cao nhất.

3. Tiêu chí về Thủy lợi: Tiếp tục chỉ đạo 02 HTXNN đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đê bao, kênh mương thủy lợi; từng bước bê tông hóa kênh mương thủy lợi để phục vụ tưới, tiêu cho đồng ruộng nhằm nâng cao năng suất cho cây trồng. Kiện toàn, hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã ngày càng hoàn thiện để đảm bảo khi có tình huống xảy ra.

4. Tiêu chí về Điện: Đề nghị điện lực thị xã Hương Trà quan tâm nâng cấp và đầu tư các tuyến điện rẻ nhánh trên địa bàn đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư các tuyến điện chiếu sáng tại các tuyến từ đài liệt sĩ - Triều Sơn Trung, tuyến Giáp Đông - Nam Thanh và vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường chính của các thôn.

5. Tiêu chí về Trường học: Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư các hạng mục nâng cấp, sửa chữa tại các trường để duy trì đạt chuẩn và có kế hoạch đầu tư cụ thể để trường mầm non Hương Toàn đạt chuẩn quốc gia.

6. Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa: Vận động nhân dân tích cực, thường xuyên tham gia các nội dung sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động cui chơi vào các dịp lễ, tết. Vận động nhân dân tiếp tục đóng góp công sức để xây mới các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn như: Dương Sơn, Giáp Tây, Liểu Hạ. Và chỉnh trang, xây dựng khuôn viên, tường rào, sân các nhà sinh hoạt cộng đồng còn lại.

7. Tiêu chí về Cơ sở hạ tầng thương mại: Có kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy đáp ứng theo yêu cầu quy định. Kiện toàn Ban quản lý chợ để điều hành và hoạt động có hiệu quả, có quy hoạch và kế hoạch xây dựng Bãi giữ xe theo quy định.

8. Tiêu chí về Thông tin và truyền thông: Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bưu điện xã; nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh xã và các thôn để phục vụ tốt việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các thông tin về chủ trương, đường lối của địa phương đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

9. Tiêu chí về Nhà ở: Tranh thủ các chương trình, dự án để tiếp tục hổ trợ nâng cao chất lượng về nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. Vận động nhân dân xây dựng nhà ở đạt tiêu chí theo quy định.

10. Tiêu chí về Thu nhập: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất. Vận động nhân dân đầu tư máy mọc, trang thiết bị để thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, nhất là nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm.

11. Tiêu chí về Hộ nghèo: Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách nhằm tăng cường hổ trợ, giúp đở cho hộ nghèo tiếp cận các chương trình, dự án đào tạo nghề, vay vốn phát triển sản xuất dể thoát nghèo.

12. Tiêu chí về Lao động việc làm: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động , đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhằm tạo công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu học nghề của lao động gắn với yêu cầu của thị trường; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

13. Tiêu chí về Tổ chức sản xuất: Tiếp tục chỉ đạo 02 HTXNN hoạt động tốt theo luật HTX năm 2012, tạo điều kiện để các HTXNN tham gia các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công. Chỉ đạo các HTXNN mở rộng thêm các loại hình kinh doanh để nâng cao hoạt động.

14. Tiêu chí về Giáo dục và đòa tào: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục, có chính sách khuyến khích trẻ em trong độ tuổi đến trường và duy trì công tác phổ cập xóa mù chữ đồng thời không ngừng nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS.

15. Tiêu chí về Y tế: Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân; Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế như: tiêm chủng mỏ rộng, phòng chống các bệnh xã hội ... Củng cố mạng lưới y tế xã đến thôn, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng cho đội ngũ cộng tác viên. Duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế.

16. Tiêu chí về Văn hóa: Chỉ đạo các thôn làm tốt việc điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các nội dung trong Quy ước, hương ước làng văn hóa một cách phù hợp, sát với điều kiện thực tế của từng thôn. Quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ... Và thực hiện tốt các quy định về tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội do nhà nước quy định. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế sinh con thứ ba trở lên.

17. Tiêu chí về Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm: Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tập trung vận động các hộ dân tham gia chỉnh trang nơ ở văn minh, hợp vệ sinh. Sửa sang tường rào, cổng ngõ, cải tạo vườn. Thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thãi. Quy hoách ắp xếp lại các nghĩa trang, nghĩa địa.

18. Tiêu chí về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức xã để đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền xã đạt "Trong sạch vững mạnh", các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Tăng cường công tác tuyên truyền, pháp luật cho người dân.

19. Tiêu chí về Quốc phòng và An ninh: Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực. Đảy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Có kế hoạch kiềm chế làm giảm tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Để tiếp tục duy trì giữ vững và phát triển ở mức cao một số tiêu chí đã đạt, Đảng bộ, chính quyề và nhân dân xã Hương Toàn quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng và bền vững các tiêu chí.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 128.332
Truy cập hiện tại 146