Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường
Ngày cập nhật 10/10/2019

Đoàn giám sát HĐND thị xã giám sát

công tác quản lý nhà nước về môi trường

 

Ngày 09/10/2019, đoàn giám sat của Ban kinh tế xã hội HĐND thị xã do đồng chí Nguyễn Duy Hùng Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã làm trưởng đoàn, các đồng chí trong Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND xã Hương Toàn để nghe báo cáo về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ năm 2016 đến nay.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, địa phương cơ bản đã có nhiều chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên làng nghề truyền thống Bún – Vân Cù chỉ có 60/150 hộ gia đình xây bể lắng lọc, hệ thống xử lý sinh học chưa được xây dựng  để xử lý rác thải. Tình trạng xả rác thải ra môi trường, vứt xác động vật, đổ trộm chất thải xây dựng chưa đúng quy định, một số hộ dân vẫn chưa nộp phí thu gom rác thải sinh hoạt hàng tháng.

 Trên cơ sở kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã yêu cầu địa phương nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, khắc phục những tồn tại, hạn chế có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề và thu gom xử lý rác thải.

                                               

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.925
Truy cập hiện tại 3