C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng tại gia đình đối tượng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 16/04/2020

Triển khai Công văn số 806/SLĐTBXH-BTXH ngày 1/4/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chi trả trợ cấp/trợ giúp xã hội cho đối tượng Bảo trợ xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương (2 lần/ngày) về việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng hàng tháng 01 lần, gồm 02 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) tại gia đình để cho nhân dân, người hưởng và gia đình người hưởng trợ cấp được biết.

- Bố trí lực lượng Công an của địa phương cùng tham gia bảo vệ, áp tải nguồn kinh phí trợ cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn từ thị xã về địa phương chi trả.

- Phân công Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn phối hợp với cán bộ chi trả đến tại hộ gia đình đối tượng bảo trợ xã hội và có công với cách mạng để chi trả kịp thời.

- Quán triệt cán bộ, công chức chi trả và đối tượng nhận trợ cấp phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong suốt quá trình chi trả; trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn khi chi trả. Đối với các trường hợp nhận trợ cấp đang trong thời gian thực hiện cách ly hoặc giám sát y tế có phương án chi trả, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn.

- Nghiêm cấm việc chi trả trợ cấp kết hợp với việc trừ vào các khoản kinh phí đóng góp của địa phương.

 

 

Võ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 38