Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Theo góp ý
V/v lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm:  phieu_lay_y_kien__huong_toan.rar
Chưa có ý kiến nào
lấy ý kiến đối với dự thảo hố sơ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chưa có ý kiến nào
Thông báo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch chung đô thị TT.Huế đến năm 1945, tầm nhìn 2065
Tập tin đính kèm:  00.00.h5777khubnd2023_signed(2).pdf
Chưa có ý kiến nào
Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Chưa có ý kiến nào
Một số nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến nhân dân
Tập tin đính kèm:  mot_so_noi_dung_trong_tam.pdf
Chưa có ý kiến nào
THÔNG BÁO Về việc công khai quyết định 1672/QĐ-UBND ngày 8/11/2022
Chưa có ý kiến nào
Thông báo công khai quyết định 1672/QĐ-UBND ngày 8/11/2022 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về tài sản
Chưa có ý kiến nào
Về việc công khai, lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm:  cong_khai.pdf
Chưa có ý kiến nào
THÔNG BÁO Về việc công khai, lấy ý kiến góp ý về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Trà
Chưa có ý kiến nào
Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án thành lập Phường Hương Toàn
Chưa có ý kiến nào
Góp ý dự thảo quy định mức độ chính quyền điện tử các cơ quan trên địa bàn
Chưa có ý kiến nào
GÓP Ý VỀ XÂY DỰNG LÒ GIẾT MỔ TẬP TRUNG TẠI VÙNG TÂY ĐỀ, GIÁP TÂY, XÃ HƯƠNG TOÀN
Chưa có ý kiến nào
lấy ý kiến về việc xây dựng Chợ Hương Cần
Người gửi: Lê Thị Trà, ngày gửi: 24/07/2015 15:24
Địa chỉ: Xã Hương Toàn, email: aibinh2012@gmail.com
góp ý xây dựng chợ

Kính gửi UBND xã Hương Toàn 

Kế hoạch xây dựng chợ Hương Cần trước hết cần giải phóng mặt bằng đối với các hộ kinh doanh để tránh tình trạng ắc tắc giao thông

kế hoạch đấu đất
Tập tin đính kèm:  txhtr441qdubnd2015.doc
Chưa có ý kiến nào
PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
Chưa có ý kiến nào

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 125.186
Truy cập hiện tại 252