Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động trong việc tiếp nhận, cách ly công dân của cấp xã, phường theo Chỉ thị của UBND thị xã. UBND xã Hương Toàn đã khẩn trương triển khai và chỉ đạo Ban Chỉ...
Ngày 4/5/2020, Thường trực HĐND xã do ông Tống Hồ Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp với UBND, UBMTTQVN và hai ban HĐND để thông báo nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa...
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng...
Với mục đích: Quản lý, kiểm soát, khống chế, tiến tới loại trừ bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và người; tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại trên địa bàn xã....
Trong năm 2019,  công tác cải cách hành chính của xã đạt được nhiều kết quả khá nổi bật, đó là công tác CCHC đã đi vào nền nếp và đạt kết quả đáng khích lệ. Người dân tin tưởng hơn...
Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Toàn đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 với 25 nhiệm vụ được cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, với mục đích, yêu...
Công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Giáp Tây - Cổ Lão, xã Hương Toàn thuộc dự án nhóm C. Do UBND xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư. Với Mục tiêu đầu tư xây...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 73.419
Truy cập hiện tại 28