Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
ĐỀ ÁN                                                                                  ...
Ngày 08/4/2019, tại Hội trường UBND xã tổ chức họp để triển khai công tác đón nhận Nông thôn mới và các kế hoạch, nhiệm vụ tháng 4/2019. Tại buổi họp ông Hoàng Trọng Hiệu – CT.UBND xã/ chủ trì hội nghị...
Vụ Đông Xuân 2018 – 2019, xã Hương Toàn gieo cấy 648,7 ha đất trồng lúa. Căn cứ lịch thời vụ gieo trồng của phòng Kinh tế thị xã Hương Trà. Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo hai Ban Giám đốc Hợp tác xã nông...
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG TOÀN         Số: 30 /2018/NQ-HĐND   ...
KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Toàn         Nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và...
      BÁO CÁO Kết quả dự ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019   PHẦN I: TÌNH...
 Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, trong 06 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn; UBND xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ...
PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015   Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 xã Hương Toàn được tổ chức...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 63.146
Truy cập hiện tại 4