Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Giáp Tây - Cổ Lão, xã Hương Toàn thuộc dự án nhóm C. Do UBND xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư. Với Mục tiêu đầu tư xây...
ĐỀ ÁN                                                                                  ...
Ngày 08/4/2019, tại Hội trường UBND xã tổ chức họp để triển khai công tác đón nhận Nông thôn mới và các kế hoạch, nhiệm vụ tháng 4/2019. Tại buổi họp ông Hoàng Trọng Hiệu – CT.UBND xã/ chủ trì hội nghị...
Vụ Đông Xuân 2018 – 2019, xã Hương Toàn gieo cấy 648,7 ha đất trồng lúa. Căn cứ lịch thời vụ gieo trồng của phòng Kinh tế thị xã Hương Trà. Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo hai Ban Giám đốc Hợp tác xã nông...
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG TOÀN         Số: 30 /2018/NQ-HĐND   ...
KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Toàn         Nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và...
      BÁO CÁO Kết quả dự ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019   PHẦN I: TÌNH...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 65.504
Truy cập hiện tại 6