Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 18/9/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2482/TB-UBND về Ngày 18/9/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2482/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch...
THÔNG BÁO Về việc công khai danh sách hổ trợ khắc phục thiệt hại diện tích lạc do hạn hán vụ Đông Xuân 2018-2019 theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà  
Vừa qua, Thường trực HĐND xã đã tổ chức với hai ban của HĐND để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 . Đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì...

Theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Các thôn cơ bản phải đảm bảo theo quy định: Ở vùng đồng bằng miền Trung phải có từ 250 hộ gia đình trở lên.

 

KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Chiều ngày 21/5/2019, Thường trực HĐND xã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thông qua dự thảo nghị quyết về Đề án sáp nhập thôn có quy môn nhỏ trên địa bàn xã Hương Toàn....
Sáng ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn tổ chức cuộc họp công tác chuẩn bị đón nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2019. Tham dự buổi họp có đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân - Bí...
Ngày 1/4/2019, cùng với cả nước, xã Hương Toàn đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.  
NỘI DUNG TỔNG ĐIỀU TRA 1. Nội dung điều tra toàn bộ 1.1. Thông tin về dân số - Các thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, tuổi); - Mối quan hệ với chủ hộ; - Dân tộc và tôn giáo; - Tình...
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 65.504
Truy cập hiện tại 7