Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất có mặt nước đối với các hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản
Ngày cập nhật 06/11/2023

Thực hiện Công văn số 1989/UBND-TNMT ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất có mặt nước đối với các hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản.

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất có mặt nước đối với các hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã, như sau:

1. Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân thị xã quyết định giao đất, cho thuê đất.

2. Về căn cứ giao đất, cho thuê đất: Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã Hương Trà đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất các hộ gia đình, cá nhân.

3. Về hình thức giao đất, cho thuê đất:

- Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, hồ thủy lợi: Áp dụng hình thức Nhà nước cho thuê đất.

- Đối với đất có mặt nước nội địa (ao, hồ, đầm): Áp dụng hình thức Nhà nước giao đất trong hạn mức không quá 02 héc ta theo khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai; hoặc được Nhà nước cho thuê để nuôi trồng thủy sản.

4. Về hồ sơ, bản đồ địa chính: Để có hồ sơ địa chính khu đất xin giao đất, thuê đất, UBND các xã đề nghị các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất, thuê đất có đơn xin đo đạc gửi đơn vị đo đạc để đo vẽ bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà để đề nghị đo đạc).

5. Về địa điểm nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ... xin giao đất, thuê đất như sau:

5.1. Về hồ sơ, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà hoặc Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã.

b) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất (bản chính).

 - Phương án sử dụng đất (bản chính).

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.2. Về hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà hoặc Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã.

b) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (bản chính).

- Phương án sử dụng đất (bản chính).

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất (bản sao).

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ, riêng bản đồ 05 bản.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất có mặt nước đối với các hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản. UBND xã Hương Toàn thông báo đến ban quản lý 11 thôn, bà con nhân dân và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã được biết để nghiêm túc thực hiện./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 13