Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Những bước chuyển đột phá trong cải cách hành chính cũa xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 26/02/2020

Trong năm 2019,  công tác cải cách hành chính của xã đạt được nhiều kết quả khá nổi bật, đó là công tác CCHC đã đi vào nền nếp và đạt kết quả đáng khích lệ. Người dân tin tưởng hơn trong việc sử dụng các dịch vụ, cũng như trong các giao dịch với cơ quan chính quyền trong việc thực hiện CCHC. 

Việc bố trí nơi tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã hợp lý, với tiện nghi đầy đủ phục vụ cho người dân như bố trí ghế ngồi, bàn ghi hồ sơ, trang thiết bị để trả cứu thông tin, từng lĩnh vực để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đến liên hệ. Việc giải quyết hồ sơ TTHC diễn ra nhanh chóng; các TTHC được UBND xã niêm yết công khai đầy đủ.

Từ kết quả đạt được trong năm 2019, người dân đặt nhiều kỳ vọng và tiếp tục mong muốn cơ quan chuyên môn có nhiều cải tiến hơn trong công tác CCHC. Hiện nay, do những Nghị định, Thông tư có nhiều điểm chưa thống nhất với nhau nên khi cán bộ, công chức xử lý công việc sẽ có nhiều lo lắng. Vì vậy, cần có  hệ thống chính sách ổn định, đồng bộ nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ TTHC.

Mặc khác. cần đồng bộ hơn nữa trong việc xây dựng hạ tầng, sử dụng các phần mềm, các tiến bộ về khoa học công nghệ để tạo sự tương thích, thông suốt trong điều hành và tăng cường hơn nữa niềm tin của người dân trong sử dụng các dịch vụ công

Trong năm 2020, cần tập trung đẩy mạnh CCHC, xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại; tập trung cải thiện các nội dung còn hạn chế của năm 2019, hoàn thành mục tiêu của Chương trình CCHC giai đoạn 2016 – 2020 của xã. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC; lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo trong công tác CCHC và lấy tỷ lệ hài lòng làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Cùng với đó, phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và tổ chức. Công tác CCHC phải gắn với các giải pháp cụ thể, có tính nhân rộng, áp dụng lâu dài, ứng dụng công nghệ thông tin; thông qua khuyến khích cán bộ, công chức sáng tạo và tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức  đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn xã; thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho công dân, tổ chức. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách TTHC; trong đó chú trọng đơn giản hóa TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử; thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 125.186
Truy cập hiện tại 253