C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; kết hợp công tác kê khai, minh bạch tài sản
Ngày cập nhật 29/05/2020

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; kết hợp công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập trên địa bàn xã Hương Toàn.

 

 

Vừa qua, Đoàn Thanh tra thị xã Hương Trà do ông Phan Văn Giáng – Phó trưởng Phòng Thanh tra thị xã làm trưởng đoàn có cuộc thanh tra đối với UBND xã Hương Toàn về việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân từ năm 2017-2019; kết hợp công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập trên địa bàn xã trong 02 năm từ năm 2018-2019.

Trong  3 năm UBND xã Hương Toàn lãnh đạo UBND xã tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần với 156 buổi;  tiếp nhận 49 đơn trong đó: 07 đơn tranh chấp đất đai, đơn kiến nghị, phản ánh: 42 đơn; 02 đơn không thuộc thẩm quyền; kết quả đã giải quyết 46 đơn, 01 đơn chuyển sang năm 2020.

Đối với công  tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập: Tổng số người kê khai tài sản trên địa bàn xã theo quy định hàng năm là: 14 người.

 - Số người kê khai thuộc diện Ban thường vụ Thị ủy quản lý là: 06 người, đã kê khai 06/06 người, đạt tỷ lệ l00%.

- Số người kê khai thuộc UBND xã quản lý là: 08 người, đã kê khai 08 người, đạt tỷ lệ 100%.

Qua kiểm tra Đoàn đã đánh giá cao công tác chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; kết hợp công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập trên địa bàn xã Hương Toàn. Tuy nhiên, công tác chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; kết hợp công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế cần phải được tập trung khắc phục trong thời gian tới đó là: khi kê khai tài sản thu nhập phải kê khai tổng thu nhập; việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập chưa đảm bảo theo quy định; chưa có Quyết định phê duyệt Danh sách đối tượng kê khai,…

 

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 44