Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày cập nhật 13/06/2022

Để tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế; ngày 06/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Sở Y tế tập trung triển khai tiêm vắc xin mũi 4 (mũi nhắc lại thứ 2), ưu tiên cho: người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19. Chủ trì biên tập các nội dung tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm đủ liều, tiêm nhắc vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện cơ chế tiêm vắc xin linh hoạt, thường xuyên tại các cơ sở y tế đủ điều kiện; thực hiện tiêm di động tại các nhà máy, khu công nghiệp…

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương (đặc biệt là Người đứng đầu) với công tác tiêm chủng, trong đó Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng của tỉnh) ký cam kết với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng của địa phương. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, ở từng địa bàn và có chế tài xử lý nếu không đạt được chỉ tiêu đề ra; huy động sự tham gia của tất cả các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh lập danh sách công nhân từ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại các khu công nghiệp chưa tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), đã tiêm mũi 3 đến hạn tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2). Danh sách đề xuất tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương để kịp thời triển khai tiêm vắc xin cho công nhân bảo đảm đủ liều theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi, vận động phụ huynh cho con em tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời và đầy đủ. Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học rà soát, lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 và trẻ từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, đề xuất cơ sở y tế địa phương triển khai tiêm chủng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đẩy đủ.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình chưa tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), mũi 4 (nhắc lại lần 2) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương để kịp thời triển khai tiêm vắc xin cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ liều theo quy định của Bộ Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, củng cố lại hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, cấp xã, các Tổ phòng chống dịch cộng đồng và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn (không nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp) để yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải thống kê, cung cấp danh sách công nhân chưa tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1, lần 2 để phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân bảo đảm đủ liều theo quy định của Bộ Y tế. Tiếp tục rà soát đối tượng, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng đảm bả an toàn, hiệu quả và thực hiện hoàn thành trong quy II/2022. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của địa phương để người dân hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đẩy đủ

Nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công điện này, để xảy ra dịch bệnh tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 19